BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV/258/2016

z dnia: 30 listopada 2016 r.
w sprawie: uchwalenia statutów Osiedli Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 7 , art. 35, art.40 ust. 2 pkt 1, art. 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  

Uchwala się statut Osiedla Nr 1 w Ruicianem-Nidzie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchwala się statut Osiedla Nr 2 w Rucianem-Nidzie, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.  

Uchwala się statut Osiedla Nr 3 w Rucianem-Nidzie, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 gru 2016 15:02
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1253 razy