BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV/262/2016

z dnia: 30 listopada 2016 r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXI/233/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 września 2016 r. , dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wygryny-Borek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późń. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  

Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/233/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wygryny - Borek.

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 gru 2016 15:34
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1506 razy