BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/43/2007

z dnia: 21 marca 2007r.
w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Ruciane-Nida oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 56 ust. 1 i 2 i art. 57 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 32 i art.8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006r. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 25, poz.162) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1

    Powiadomić:
  1. Sekretarza Gminy-Panią Irenę Opalach
  2. Skarbnik Gminy-Pana Jarosława Huberta Zyskowskiego
o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Ruciane-Nida oświadczenia lustracyjnego określonego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006r. Nr 218, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

§2

Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego będzie skutkowało pozbawieniem Pani Ireny Opalach oraz Pana Jarosława Huberta Zyskowskiego pełnionych funkcji.

§3

Uchwałę doręcza się Sekretarzowi Gminy-Pani Irenie Opalach oraz Skarbnikowi Gminy Panu Jarosławowi Hubertowi Zyskowskiemu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 wrz 2008 09:45
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1755 razy