BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV/67/2008

z dnia: 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji placówek pocztowych w Karwicy i Ukcie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się sprzeciw w sprawie zamiaru likwidacji placówek pocztowych w Karwicy i Ukcie. Brak tych placówek w znacznym stopniu obniży standard życia mieszkańców i masowo przebywających w tych miejscowościach turystów korzystających z usług placówek. Jednocześnie popieramy protesty mieszkańców w tej sprawie skierowane do władz Poczty Polskiej oraz Rady Miejskiej i przekazujemy je w załączeniu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do przekazania uchwały:
1. Poczcie Polskiej
2. Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu
3. Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4. Starostwu Powiatowemu w Piszu
5. Posłom i Senatorom z naszego okręgu wyborczego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 10:09
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1736 razy