BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/448/2018

z dnia: 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Ruciane-Nida do projektu "Poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych w Gminie Ruciane-Nida i Rejonie Gurjewskim poprzez modernizację dróg" - realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 - 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża wolę przystąpienia Gminy Ruciuane-Nida do realizacji projektu "Poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych w Gminie Ruciane-Nida i Rejonie Gurjewskim poprzez modernizację dróg" finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 - 2020.
§ 2.  Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do podpisania porozumienia w sprawie przystąpienia do projektu oraz zabezpieczenia środków na realizację projektu.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 maj 2018 08:06
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1013 razy