BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIX/526/2018

z dnia: 24 października 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Ruciane - Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 12 usytuowanego w budynku nr 30 w Ukcie, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida o pow. użytkowej 109,64 m2 oraz udziałem w gruncie 10964/152585 ozn. nr geod. 198/1, o pow. 2394 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00041346/0.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 kwi 2019 13:18
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 690 razy