BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

V/36/2018

z dnia: 28 grudnia 2018 r.
w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 263 ust.  2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Ustala się wykaz wydatków, zaplanowanych w budżecie na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 kwi 2019 13:28
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 517 razy