BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XI/88/2007

z dnia: 6 lipca 2007 r.
w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Na podstawie art. 98 ust. 1, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2007r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr VIII/68/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 maja 2007r. w sprawie likwidacji szkoły Filialnej w Wojnowie wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej w Ukcie.

§ 2

Do złożenia skargi, o której mowa w § 1 upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 15:24
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1617 razy