BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VII/53/2019

z dnia: 27 lutego 2019 r.
w sprawie: wystąpienia Gminy Ruciane-Nida ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Mazury Południowe".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Gmina Ruciane-Nida występuje ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe” z siedzibą w Piszu.

§2. Traci moc Uchwała Nr XIV/103/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ruciane-Nida do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja "Mazury Południowe".

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 kwi 2019 11:37
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 850 razy