BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XI/91/2019

z dnia: 29 maja 2019 r.
w sprawie: określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w 2019 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Sezon kąpielowy na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w roku 2019 określa się od 15.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 sie 2019 08:32
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 475 razy