BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XI/98/2019

z dnia: 29 maja 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, na nieruchomości stanowiące własność Powiatu Piskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1, art. 14 ust. 3, art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany:

a) nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w obrębie geodezyjnym Krzyże, gm. Ruciane-Nida, oznaczonej nr geodezyjnym 1619/3 o powierzchni 0,2192 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00013629/3, na

b) nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Powiatu Piskiego, położoną w obrębie geodezyjnym Ukta, gm. Ruciane-Nida, oznaczoną nr geodezyjnym 185/3 o powierzchni 0,0711 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00026772/4,

c) nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Powiatu Piskiego, położoną w obrębie geodezyjnym Krzyże, gm. Ruciane-Nida, oznaczoną nr geodezyjnym 1638/3 o powierzchni 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00026763/8.

§2. Zamiana następuje bez obowiązku dokonywania dopłat w zakresie różnych wartości nieruchomości, o których mowa w § 1 .

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 sie 2019 09:30
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 499 razy