BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII/105/2019

z dnia: 14 czerwca 2019 r.
w sprawie: zgłoszenia Sołectwa Osiniak do inicjatywy Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz uchwały Nr 21/309/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które utworzyły sołectwa, do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 r.  uchwala się, co następuje:

 

§1. Gmina Ruciane-Nida przystępuje do inicjatywy Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 r.

§2. Gmina Ruciane-Nida zgłasza do udziału w inicjatywie, o której mowa w § 1 Sołectwo Osiniak.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 sie 2019 12:19
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 502 razy