BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/46/2008

z dnia: 28 maja 2008 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy:
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 146.610,92 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 189.342,92 zł
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 42.732,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan dotychczasowy

Zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

010-01095 § 2010

 

21 736,92

 

21 736,92

801-80101 § 2030

 

26 320,00

 

26 320,00

852-85295 § 2030

58 598,00

40 160,00

 

98 758,00

854-85415 § 2030

 

51 394,00

 

51 394,00

710-71035 § 2020

 

7 000,00

 

7 000,00

RAZEM:

58 598,00

146 610,92

 

205 208,922. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan dotychczasowy

Zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

010-01095 § 4170

 

426,21

 

 426,21

010-01095 § 4430

 

21 310,71

 

21 310,71

710-71035 § 4210

 

3 500,00

 

3 500,00

710-71035 § 4300

 

3 500,00

 

3 500,00

754-75411 § 6300

 

20 000,00

 

20 000,00

801-80101 § 4010

1 976 100,00

26 320,00

 

2 002 420,00

801-80101 § 4210

165 000,00

 

6 200,00

158 800,00

801-80101 § 4740

 

1 000,00

 

1 000,00

801-80101 § 4750

 

5 200,00

 

5 200,00

801-80104 § 4210

4 600,00

 

1 000,00

3 600,00

801-80104 § 4740

 

500,00

 

500,00

801-80104 § 4750

 

500,00

 

500,00

801-80110 § 4210

19 100,00

 

2 400,00

16 700,00

801-80110 § 4740

 

1 000,00

 

1 000,00

801-80110 § 4750

 

1 400,00

 

1 400,00

801-80114 § 4210

7 500,00

 

4 182,00

3 318,00

801-80114 § 4300

7 300,00

 

2 250,00

5 050,00

801-80114 § 4740

 

2 000,00

 

2 000,00

801-80114 § 4750

 

4 432,00

 

4 432,00

852-85212 § 4210

3 000,00

 

1 000,00

2 000,00

852-85212 § 4750

 

1 000,00

 

1 000,00

852-85219 § 4210

2 871,00

 

1 500,00

1 371,00

852-85219 § 4750

 

1 500,00

 

1 500,00

852-85232 § 4010

37 500,00

 

20 000,00

17 500,00

852-85295 § 3110

94 598,00

40 160,00

 

134 758,00

853-85395  § 4210

3 000,00

 

1 500,00

1 500,00

853-85395  § 4740

 

1 500,00

 

1 500,00

854-85401 § 4210

13 400,00

 

2 700,00

10 700,00

854-85401 § 4270

 

2 700,00

 

2 700,00

854-85415 § 3260

 

51 394,00

 

51 394,00

RAZEM:

2 333 969,00

189 342,92

42 732,00

2 480 579,92

§ 2

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Plan dochodów ogółem 21.478.112,92 zł
2. Plan wydatków ogółem 20.178.112,92 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 raz podlega rozplakatowaniu*.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 19:25
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1755 razy