BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI/394/2021

z dnia: 29 listopada 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Remont punktowy drogi gminnej 172014N położonej na działce nr 1623 – obręb Karwica”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wspólną realizację zadania inwestycyjnego z Nadleśnictwem Maskulińskie pn. „Remont punktowy drogi gminnej 172014N położonej na działce nr 1623 – obręb Karwica na łącznej długości ok 430 m”.
§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1 określone zostaną w odrębnej umowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 gru 2021 11:58
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 539 razy