BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII/411/2021

z dnia: 15 grudnia 2021 r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Ruciane-Nida do realizacji w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ".
§ 2. Przyjęte środki w ramach programu, o którym mowa w § 1 pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 gru 2021 07:56
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 338 razy