BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII/412/2021

z dnia: 15 grudnia 2021 r.
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ruciane - Nida na lata 2021 - 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ruciane-Nida  na lata 2021 - 2026, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2021 roku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 gru 2021 07:56
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 574 razy