BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXII/575/2023

z dnia: 30 stycznia 2023 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40)  oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą z dnia 08 grudnia 2022 r. na Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida oraz stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Ruciane-Nida, wniesioną skargę uznaje się za bezzasadną. 
§ 2. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej Ruciane-Nida do poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lut 2023 10:36
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 249 razy