BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/96/2008

z dnia: 27 listopada 2008 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r,. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 gru 2008 11:26
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2110 razy