BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/99/2008

z dnia: 27 listopada 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, ozn. nr geod. 226/55, o pow. 618 m2 i ozn. nr geod. 212/2, o pow. 836 m2, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 224.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 gru 2008 11:31
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2032 razy