BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/102/2008

z dnia: 27 listopada 2008 r.
w sprawie: przekazania Gminie Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 65, poz. 285 oraz z 1997 roku Nr 9, poz. 43) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wnosi się o przekazanie na własność Gminie Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 1631, o pow. 0,3264 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Karwica.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rozplakatowania obwieszczenia x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 gru 2008 11:42
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2137 razy