BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 76/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia: 18 sierpnia 2023 r.
w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Ruciane – Nida w związku z zarządzeniem na dzień 15 października 2023 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U.  2022, poz. 1277 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida – zarządza, co następuje:

§1

Wyznacza się na terenie Miasta i Gminy Ruciane – Nida miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:


 1. Ruciane – Nida, ul. Gałczyńskiego – słup ogłoszeniowy;
 2. Ruciane – Nida, ul. Dworcowa – słup ogłoszeniowy;
 3. Ruciane – Nida, al. Wczasów – słup ogłoszeniowy;
 4. Gałkowo – tablica ogłoszeń;
 5. Iznota – tablica ogłoszeń;
 6. Karwica – tablica ogłoszeń;
 7. Krzyże – tablica ogłoszeń;
 8. Końcewo – tablica ogłoszeń;
 9. Ładne Pole – tablica ogłoszeń;
 10. Niedźwiedzi Róg – tablica ogłoszeń;
 11. Nowa Ukta – tablica ogłoszeń;
 12. Onufryjewo – tablica ogłoszeń;
 13. Osiniak – tablica ogłoszeń;
 14. Szeroki Bór – tablica ogłoszeń;
 15. Ukta – tablica ogłoszeń;
 16. Wejsuny – tablica ogłoszeń;
 17. Wojnowo – tablica ogłoszeń;
 18. Wygryny – tablica ogłoszeń;
 19. Wólka – tablica ogłoszeń;
 20. Popielno – tablica ogłoszeń.

§2

Niniejsze zarządzenie podane jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

                                                                                                                                                                                                                                                    /-/ Piotr Feliński

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 sie 2023 14:14
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 211 razy