BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXX/639/2023

z dnia: 28 sierpnia 2023 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, oznaczonej nr 192/289 o pow. 17,5 m², położonej w Rucianem-Nidzie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 wrz 2023 08:46
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 182 razy