BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXII / 112 /2008

z dnia: 30 grudnia 2008 r.
w sprawie: w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Niedźwiedzi Róg.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:


§1

Przyjmuje się Plan Odnowy Miejscowości Niedźwiedzi Róg stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu */.Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 sie 2009 07:44
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2034 razy