BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 94/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 25 września 2023 r.
w sprawie: ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. oraz Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15.10.2023 r.

Na podstawie z § 6 ust. 1 i 2 Uchwały Nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., oraz Uchwały Nr 111/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w Referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 15 października 2023 r., zarządzam co następuje:

§1.

Na operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Referendum ogólnokrajowym, powołuję:


 1. Panią Julitę MAŁŻ na operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Świetlicy Osiedlowej, przy ul. Mazurskiej 13 w Rucianem-Nidzie.
 2. Panią Dorotę KUBIAK na operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół Leśnych, przy ul. Polnej 2 w Rucianem-Nidzie.
 3. Panią Annę OLSZAK-WASZKIEWICZ na operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie, przy
  Gałczyńskiego 2, wejście A.
 4. Panią Agnieszkę OLSZAK na operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie, przy
  Gałczyńskiego 2, wejście B.
 5. Pana Mariusza Jana GBURA na operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Wejsunach, Wejsuny 29.
 6. Pana Andrzeja KLIMKA na operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Ukcie, Ukta 70.
 7. Pana Michała RYBIŃSKIEGO na operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Wojnowie, Wojnowo 21.
 8. Panią Małgorzatę KACZMARCZYK na operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Karwicy, Karwica 12 A.
 9. Panią Maję Adrianę KOSIOREK na operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 z siedzibą w Świetlicy Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki BETEZDA w Ukcie, Ukta 31.

§ 2.

Zadania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych, o których mowa w § 1, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 /-/ Piotr Feliński

                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                    Ruciane - Nida

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 wrz 2023 07:35
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 186 razy