BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV/5/2009

z dnia: 26 lutego 2009r.
w sprawie: W sprawie uchwalenia „PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ” - lokalny program integracji Społecznej i zawodowej klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie na 2009 – 2013r.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 i art. 110 ust. 10 Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się „Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Ruciane-Nida – lokalny program integracji społecznej i zawodowej klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie na 2009-2013r., stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 13:44
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2173 razy