BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV/13/2009

z dnia: 26 lutego 2009 roku
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Ukcie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity – Dz.U z 2004 roku, Nr 261, poz.2603 ze zmianami/ Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 2
Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej, nie zabudowanej, ozn. nr geod. 134/3, o pow. 1.004 m2, położonej w Ukcie, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na nieruchomość gruntową nie zabudowaną ozn. nr geod. 328/1, o pow.1.012 m2, położoną w Ukcie, stanowiącą własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Ukcie.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.




Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 13:43
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2049 razy