BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI/25/2009

z dnia: 26 marca 2009r.
w sprawie: w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2009 – 2010
Na podstawie art. 6 ust.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz.1493) oraz art. 18 ust. pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida u c h w a l a, co następuje:§ 1


Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2009 - 2010 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg LangeUzasadnienie:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493) stanowi, że do zadań własnych gminy należ opracowywanie i realizacja gminnych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W związku z tym konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:46
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1907 razy