BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI/24/2009

z dnia: 26 marca 2009r
w sprawie: w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na rok 2009
Na podstawie art. 10 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii / tekst jednolity Dz. U. .Nr 179, poz.1485, ze zmianami: Dz. U. z 2006r Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826/ Rada Miejska Ruciane-Nida u c h w a l a, co następuje:§ 1


Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2009r stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3


Traci moc Uchwała Nr XX/21/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2008 rok.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:46
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1958 razy