BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI/22/2009

z dnia: 26 marca 2009r.
w sprawie: w sprawie utworzenia w gminie Ruciane-Nida obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009r.
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz. 219 zmiany: Dz., U. z 2006r. Nr 218, poz.1592, Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 766 ), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1.
Dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009r. tworzy się w gminie Ruciane-Nida obwód głosowania:

Nr obwodu Granice obwodu

8.
Dom Pomocy Społecznej
Ewangelicki Dom Opieki BETEZDA w
Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach Ukta 31

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz rozplakatowaniu*).
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:35
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2112 razy