BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI/26/2009

z dnia: 26 marca 2009 r.
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida ozn. nr geod. 119/5, o powierzchni 1488 m2, położonej w miejscowości Ruciane-Nida.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:34
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2115 razy