BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI/28/2009

z dnia: 26 marca 2009 roku
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nie ograniczonego nieruchomości gruntowej, nie zabudowanej, położonej w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nie ograniczonego nieruchomości gruntowej, nie zabudowanej, ozn. nr geod. 139/5, o pow. 928 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:34
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1962 razy