BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI/19/2009

z dnia: 26 marca 2009r.
w sprawie: w sprawie : uchylenia Uchwały Nr XXXIV/7/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 26 lutego 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:


§ 1
Uchyla się w całości Uchwałę Nr XXXIV/7/2009 Rady miejskiej Ruciane – Nida
z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009r.

§ 2
Budżet po uchyleniu Uchwały Nr XXXIV/7/2009 Rady miejskiej Ruciane – Nida
z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009r. wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 30.706.641,96 zł
2. Plan wydatków ogółem 31.378.807,84 zł

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega rozplakatowaniu*.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:34
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1958 razy