BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII/45/2009

z dnia: 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wielkości sprzedanego udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Ogrodniczej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zmianę sprzedanego udziału w nieruchomości zabudowanej, ozn. nr geod. 30/5, o pow. 176 m2, ozn. nr geod. 30/4, o pow. 33 m2 i ozn. nr geod. 30/6, o pow. 10 m2 pomiędzy Gminą Ruciane-Nida a Panem Kazimierzem Ptak i Panem Janem Adamem Ptak, zgodnie z wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego inwentaryzacją uproszczoną budynku mieszkalnego nr 6 przy ul. Ogrodniczej w Rucianem-Nidzie a dotyczącego lokali mieszkalnych nr 1a i 1b w przedmiotowej nieruchomości.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:33
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2013 razy