BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII/46/2009

z dnia: 28kwietnia 2009 roku
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Ogrodniczej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity – Dz.U z 2004 roku, Nr 261, poz.2603 ze zmianami/ Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 2
Wyraża się zgodę na zamianę udziału wielkości 94,45/188,75 części w nieruchomości gruntowej, zabudowanej, ozn. nr geod. 30/7, o pow. 609 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Ogrodniczej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na:
- udział wielkości 60,10/188,75 części, stanowiący własność Pana Kazimierza Ptak i
- udział wielkości 34,20/188,75 części, stanowiący własność Pana Jana Adama Ptak
w nieruchomości nie zabudowanej ozn. nr geod. 30/8, o pow. 603 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Ogrodniczej.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:32
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2036 razy