BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII/47/2009

z dnia: 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie: w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Karwicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1
Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, ozn. nr geod. 6/3, o pow. 31 m2, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Karwicy.
§ 2
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej na realizacje urządzeń infrastruktury technicznej, ozn. nr geod. 6/3, o pow. 31 m2, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Karwicy.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:32
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1909 razy