BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII/48/2009

z dnia: 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz w związku z art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 z późn.zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, ozn. nr geod. 208, o pow. 821 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej, na rzecz właścicieli wzniesionych na gruncie budynków o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:32
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1969 razy