BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII/43/2009

z dnia: 28 kwietnia 2009r.
w sprawie: w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowych nazw miejscowości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1612, z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:
§ 1
Występuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o:
1) ustalenie nazwy miejscowości „Karwica Mazurska”
2) ustalenie nazwy miejscowości „Wejsuny-Leśniczówka”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXX/105/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 18 grudnia 2008r w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie urzędowych nazw miejscowości.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:31
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2044 razy