BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII/42/2009

z dnia: 28 kwietnia 2009r.
w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.
Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym, radni Rady Miejskiej Ruciane-Nida udzielili absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:31
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1971 razy