BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/ 51/2009

z dnia: 28 maja 2009r.
w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projekty listy obszarów Natura 2000.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje się negatywnie projekt listy obszarów Natura 2000, obejmujący specjalne obszary ochrony siedlisk na terenie Gminy Ruciane-Nida.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:30
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2043 razy