BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/52/2009

z dnia: 28 maja 2009r
w sprawie: w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009r. w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1
Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 79.232,52 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 89.232,52 zł
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf) plan dotychczasowy zwiększenie zmniejszenie plan po zmianach

010-01095 § 2010 - 54 182,52 - 54 182,52
710-71035 § 2020 - 5 000,00 - 5 000,00
751-75113 § 2010 - 8 271,00 - 8 271,00
852-85295 § 2030 86 000,00 11 779,00 - 97 779,00
RAZEM: 86 000,00 79 232,52 - 165 232,52

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf) plan dotychczasowy zwiększenie zmniejszenie plan po zmianach

010-01095 § 4170 - 1 062,40 - 1 062,40
010-01095 § 4430 - 53 120,12 - 53 120,12
630-63001 § 4580 - 20,00 - 20,00
630-63003 § 4300 60 000,00 - 5 000,00 55 000,00
630-63003 § 4430 - 5 000,00 - 5 000,00
700-70095 § 4260 - 200,00 - 200,00
700-70095 § 4580 - 1 500,00 - 1 500,00
710-71035 § 4210 - 2 000,00 - 2 000,00
710-71035 § 4300 - 3 000,00 - 3 000,00
750-75023 § 4580 - 56,00 - 56,00
750-75095 § 4300 130 000,00 - 5 000,00 125 000,00
750-75095 § 4580 - 50,00 - 50,00
751-75113 § 4210 - 3 000,00 - 3 000,00
751-75113 § 4300 - 3 000,00 - 3 000,00
751-75113 § 4410 - 2 271,00 - 2 271,00
852-85295 § 3110 155 000,00 11 779,00 - 166 779,00
853-85395 § 4140 - 1 800,00 - 1 800,00
853-85395 § 4750 - 974,00 - 974,00
900-90015 § 4580 - 400,00 - 400,00
RAZEM: 345 000,00 89 232,52 10 000,00 424 232,52
§ 2
Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 30.942.038,64 zł
2. Plan wydatków ogółem 31.614.204,52 zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nidy.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega rozplakatowaniu*.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:30
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2020 razy