BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/7/2004

z dnia: 30 stycznia 2004 r.
w sprawie: określenia wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego
Na podstawie art. 6 ust.11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 z 2001 r. poz. 734 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się obniżyć o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych: wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego Mazurskiego podlega rozplakatowaniu.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 10:02
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2137 razy