BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXX/5/2005

z dnia: 31 stycznia 2005
w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska” dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) uwzględniając opinię Zarządu Powiatu Pisz, Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „ Program Ochrony Środowiska” dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida z godnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 sie 2009 07:43
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2030 razy