BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXX/2/2005

z dnia: 27 stycznia 2005
w sprawie: wniesienia skargi kasacyjnej od wyroków Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Olsztynie
Na podstawie art. 98 ust. 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr.142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami Rada Miejska Ruciane – Nida, uchwala co następuje:

§ 1

1. Postanawia się wnieść skargi kasacyjne na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
- sygn. akt 2 IV S.A 4546/03 z dnia 24 listopada 2004r.
- sygn. Akt 2IV S.A 1515/03 z dnia 24 listopada 2004r.
W przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wejsuny i wsi Wygrany.
2. Pełnomocnikiem Gminy Ruciane-Nida w powyższych sprawach ustanawia się adwokata Zdzisława Wołkowickiego .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 sie 2009 07:43
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2150 razy