BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

I/1/2006

z dnia: 27 listopada 2006r
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Ruciane – Nida
Na podstawie art. 19 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.271 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i nr 167, poz. 1759, z 2005r nr 172, poz.1441 i nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r nr 181, poz.1337) po przeprowadzeniu głosowania tajnego, uchwala się co następuje:
§1

Stwierdza się wybór radnego Dietmara Georga Lange na Przewodniczącego Rady Miejskiej Ruciane- Nida.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu *.


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dimer Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:31
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2004 razy