BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/13/2006

z dnia: 27 kwietnia 2006r
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane- Nida
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane –Nida uchwala co następuje:

§1

Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym, radni Rady Miejskiej Ruciane – Nida udzielili absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:32
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2174 razy