BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/17/2006

z dnia: 27 kwietnia 2006r
w sprawie: dokonania zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XV/85/2003 z dnia 28 listopada 2003r
Na podstawie art. 64 i art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz.717, nr 162 poz. 1568, 2004r. nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. nr 172, poz.1441) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala co następuje:

§1

W statucie Związku Gmin „ Czyste Mazury” stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XV/85/2003 z dnia 28 listopada 2003r. dokonuje się zmian w sposób następujący:
1. w § 25 skreśla się ust.2

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:32
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2019 razy