BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/19/2006

z dnia: 27 kwietnia 2006r
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Ruciane – Nida 1/3 części kanalizacji sanitarnej od Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „KOREKTYWA” w Piaskach k/Rucianego – Nidy po otrzymaniu dotacji celowej od Narodowego Banku Polskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Ruciane – Nida 1/3 części kanalizacji sanitarnej od Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „KOREKTYWA” w Piaskach k/Rucianego – Nidy po otrzymaniu dotacji celowej od Narodowego Banku Polskiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem i podlega rozplakatowaniu x/
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:32
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2069 razy