BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/46/2006

z dnia: 30 czerwca 2006
w sprawie: ustalenia statutu Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Na podstawia art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 zm.: z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62 poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806 z 2003r nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004r. nr 116, poz. 1203; z 2005r. nr 172, poz. 1441; z 2006r nr 17 poz. 128), art. 20 ust. 1 i 2, art. 21 ust 1 pkt 2 i art. 238 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2004r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104, nr 169 poz. 1420, z 2006r. nr 45 poz. 319) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Ustal się statut Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:32
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2034 razy