BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIII/47/2006

z dnia: 30 czerwca 2006r
w sprawie: w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Ruciane – Nida.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 2201, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 14, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala co następuje:

§1
Nadaje się nazwę nowo utworzonej ulicy w mieście Ruciane – Nida:
1. Boczna – położona na działce o numerze geodezyjnym 87/15 w obrębie m. Ruciane – Nida.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§3
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:32
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1978 razy