BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/51/2006

z dnia: 1 sierpnia 2006r
w sprawie: w sprawie uznania z pomnik przyrody
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 114 z późn. zm.)(j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.880 z późn. zm.)Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala co następuje:

§1
Wprowadza się ochronę indywidualna w drodze uznania za pomnik przyrody „ sosny lirowej” o wysokości 30m, obwodzie pnia 305 cm w wieku ok. 200 lat znajdującej się w Rucianem – Nidzie przy Al. Wczasów.

§2
W sprawach związanych z ochrona z pomnika przyrody, o którym mowa z § 1 maja zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 1,2,3, ust 2, art.127 ust 2 pkt a ustawy o ochronie przyrody.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:33
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2138 razy